نشست مشترک  برخی مدیران رسانه ها و روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان بامدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان شمالی
نشست مشترک برخی مدیران رسانه ها و روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان بامدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان شمالی
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۱۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی